Το καλάθι σας: € 0.00(0 τεμάχια) Ελέγξτε το ΔΩΡΟ σας
Αναζήτηση τόπου:
Κατηγορίες
banner

Φροντίδα των ματιών

Betagan

Γενόσημο Betagan

Levobunolol 0.5% 5ml

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma.

Περισσότερες πληροφορίες »
Ciloxan

Γενόσημο Ciloxan

Ciprofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.

Περισσότερες πληροφορίες »
Cyclogyl

Γενόσημο Cyclogyl

Cyclopentolate 1% 5ml

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.

Περισσότερες πληροφορίες »
Lotemax

Γενόσημο Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.

Περισσότερες πληροφορίες »
Ocuflox

Γενόσημο Ocuflox

Ofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.

Περισσότερες πληροφορίες »
Optivar

Γενόσημο Optivar

Azelastine 0.05% 5ml

Generic Optivar is used for treating itchy eyes caused by allergies.

Περισσότερες πληροφορίες »
Pilagan

Γενόσημο Pilagan

Pilocarpine 2% 5/4% 5ml

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).

Περισσότερες πληροφορίες »
Timoptic

Γενόσημο Timoptic

Timolol 0.25% 5/0.5% 5ml

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma.

Περισσότερες πληροφορίες »
Χώρα, γλώσσα και νόμισμα
Μαρτυρίες
Το email σας συμπεριελήφθη σε έρευνα και ο μόνος σύνδεσμος ήταν εκείνος στον οποίο απαντώ τώρα.
Στην ερώτηση #1, Παρέλαβα την αποστολή φαρμάκων όπως παραγγέλθηκαν;
Η απάντηση είναι ναι, και εντυπωσιάστηκα με τον χρόνο στον οποίο παραδόθηκαν στο σπίτι μου: μόλις σε 10 ημέρες!
Στην ερώτηση #2, Τα φάρμακα ικανοποίησαν τις προσδοκίες μου;
Και πάλι η απάντηση είναι ναι! Εντυπωσιάστηκα επίσης με τον δικτυακό σας τόπο που εξηγεί τα πάντα για την παραγγελία εκτός των ΗΠΑ, την ποιότητα των φαρμάκων που παρασκευάζονται σε εργαστήρια της Ινδίας, με αριθμό(-ούς) για τηλεφωνική κλήση αν η αποστολή καθυστερήσει στο τελωνείο, και την ευκολία στην υποβολή της παραγγελίας. - Dave
Περισσοτερα »

Η χρέωσή μας πιστοποιείται από:

Secure shopping certificates


Our Special Offer!