Το καλάθι σας: € 0.00(0 τεμάχια) Ελέγξτε το ΔΩΡΟ σας
Αναζήτηση τόπου:
Κατηγορίες
banner

Ουροποιητικό

Aygestin

Γενόσημο Aygestin

Norethisterone Bp 5mg

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

Περισσότερες πληροφορίες »
Cycrin

Γενόσημο Cycrin

Medroxyprogesterone 10mg

Generic Cycrin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometrial hyperplasia).

Περισσότερες πληροφορίες »
Detrol

Γενόσημο Detrol

Tolterodine 1/2/4mg

Generic Detrol is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

Περισσότερες πληροφορίες »
Detrol La

Γενόσημο Detrol La

Tolterodine 4mg

Generic Detrol LA is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

Περισσότερες πληροφορίες »
Furadantin

Γενόσημο Furadantin

Nitrofurantoin 50/100mg

Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.

Περισσότερες πληροφορίες »
Neggram

Γενόσημο Neggram

Nalidixic Acid 500mg

Generic NegGram is used to treat infections of the urinary tract.

Περισσότερες πληροφορίες »
Norlutate

Γενόσημο Norlutate

Norethindrone Acetate 5mg

Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.

Περισσότερες πληροφορίες »
Noroxin

Γενόσημο Noroxin

Norfloxacin 400mg

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.

Περισσότερες πληροφορίες »
Oxytrol

Γενόσημο Oxytrol

Oxybutynin 2.5/5mg

Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.

Περισσότερες πληροφορίες »
Phoslo

Γενόσημο Phoslo

Calcium Acetate 667mg

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.

Περισσότερες πληροφορίες »
Pyridium

Γενόσημο Pyridium

Phenazopyridine 200mg

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.

Περισσότερες πληροφορίες »
Renagel

Γενόσημο Renagel

Sevelamer Hydrochloride 400/800mg

Generic Renagel is used for reducing the amount of phosphorus in the blood in patients with chronic kidney disease who are on dialysis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Rocaltrol

Γενόσημο Rocaltrol

Calcitriol 0.25mcg

Generic Rocaltrol is used for managing certain conditions caused by high or low parathyroid hormone levels. It is used to manage low blood calcium levels in patients who are on chronic kidney dialysis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Urispas

Γενόσημο Urispas

Flavoxate 200mg

Generic Urispas (Flavoxate) is an anticholinergic agent used to treat bladder or bowel spasms and in combination with other medicines to treat ulcers.

Περισσότερες πληροφορίες »
Zyloprim

Γενόσημο Zyloprim

Allopurinol Bp 100/300mg

Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.

Περισσότερες πληροφορίες »
Χώρα, γλώσσα και νόμισμα


Μαρτυρίες
Καλημέρα:
Το γενόσημο V είναι όπως αναμενόταν, κάνει το καλό καλύτερο, και η τιμή είναι σε τέτοια επίπεδα ώστε να επιτρέπει να χρησιμοποιείται διαρκώς. Εξαλείφει το άγχος των επιδόσεων !
Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας. - Ειλικρινά, Steve
Περισσοτερα »

Η χρέωσή μας πιστοποιείται από:

Secure shopping certificates


Our Special Offer!