Το καλάθι σας: € 0.00(0 τεμάχια) Ελέγξτε το ΔΩΡΟ σας
Αναζήτηση τόπου:
Κατηγορίες
banner

Αντιφλεγμονώδη

Arava

Γενόσημο Arava

Leflunomide 10/20mg

Generic Arava is used for reducing signs and symptoms of rheumatoid arthritis. It is also used to improve physical function and to prevent the development of structural damage to the joints.

Περισσότερες πληροφορίες »
Arcoxia

Γενόσημο Arcoxia

Etoricoxib 60/90/120mg

Generic Arcoxia is used for treating acute and chronic pain, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. It is also used for management of ankylosing spondylitis and relief of chronic musculoskeletal pain. It is also used for treating gout.

Περισσότερες πληροφορίες »
Aristocort

Γενόσημο Aristocort

Triamcinolone 4mg

Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Asacol

Γενόσημο Asacol

Mesalamine 400mg

Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

Περισσότερες πληροφορίες »
Azulfidine

Γενόσημο Azulfidine

Sulfasalazine 500mg

Generic Azulfidine is used for treating ulcerative colitis. It is also used to increase the time between attacks of ulcerative colitis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Celebrex

Γενόσημο Celebrex

Celecoxib 100/200mg

Generic Celebrex is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, juvenile arthritis or menstrual pain. It is also used in familial adenomatous polyposis (FAP) to decrease the number of polyps (growths) in the rectal area.

Περισσότερες πληροφορίες »
Colcrys

Γενόσημο Colcrys

Colchicine 0.5mg

Generic Colcrys is used for treating and preventing pain associated with gouty arthritis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Deltasone

Γενόσημο Deltasone

Prednisone 5/10/20/40mg

Generic Deltasone is used to provide relief for inflamed areas of the body. It lesses swelling, redness, itching and allergic reactions. It is often used as part of the treatment for a number of different diseases, such as severe allergies or skin problems, asthma, arthritis, etc.

Περισσότερες πληροφορίες »
Dexone

Γενόσημο Dexone

Dexamethasone 0.5mg

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

Περισσότερες πληροφορίες »
Diprolene

Γενόσημο Diprolene

Betamethasone 0.05% 10/0.12% 20g

Generic Diprolene is used for reducing itching, redness, and swelling associated with many skin conditions.

Περισσότερες πληροφορίες »
Estrace

Γενόσημο Estrace

Estradiol 1/2mg

Generic Estrace is used for treating conditions due to menopause (eg, hot flashes; vaginal itching, burning, or dryness), treating vulval or vaginal atrophy, and preventing osteoporosis (brittle bones). It is also used for estrogen replacement therapy after failure of the ovaries and to relieve the symptoms of breast cancer.

Περισσότερες πληροφορίες »
Ilosone

Γενόσημο Ilosone

Erythromycin 250/500mg

Generic Ilosone is used to treat many kinds of infections and to prevent ''strep'' infections in patients with a history of rheumatic heart disease who may be allergic to penicillin.

Περισσότερες πληροφορίες »
Indocin

Γενόσημο Indocin

Indomethacin 25/50mg

Generic Indocin is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Indocin Sr

Γενόσημο Indocin Sr

Indomethacin 75mg

Generic Indocin Sustained-Release is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Lotemax

Γενόσημο Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.

Περισσότερες πληροφορίες »
Mobic

Γενόσημο Mobic

Meloxicam 7.5/15mg

Generic Mobic is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and juvenile arthritis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Motrin

Γενόσημο Motrin

Ibuprofen 200/400/600mg

Generic Motrin is used to reduce fever and treat pain or inflammation caused by many conditions such as headache, toothache, back pain, arthritis, menstrual cramps or minor injury.

Περισσότερες πληροφορίες »
Naprosyn

Γενόσημο Naprosyn

Naproxen 250/500mg

Generic Naprosyn is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile arthritis. It is used to treat tendonitis, bursitis, gout, menstrual cramps, or mild to moderate pain.

Περισσότερες πληροφορίες »
Ponstel

Γενόσημο Ponstel

Mefenamic Acid 250/500mg

Generic Ponstel is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis. It is also used to treat menstrual pain.

Περισσότερες πληροφορίες »
Relafen

Γενόσημο Relafen

Nabumetone 500mg

Generic Relafen is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It works by reducing hormones that cause inflammation and pain in the body. It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Temovate

Γενόσημο Temovate

Clobetasol 0.05% 15g

Generic Temovate is used for treating inflammation and itching of the scalp due to certain skin conditions. It is also used to treat moderate to severe psoriasis.

Περισσότερες πληροφορίες »
Voltaren

Γενόσημο Voltaren

Diclofenac Sodium 50/100mg

Generic Voltaren is a NSAID used to relieve the inflammation, swelling, stiffness and joint pain.

Περισσότερες πληροφορίες »
Xylocaine

Γενόσημο Xylocaine

Lidocaine 2% 30g

Generic Xylocaine is used for causing loss of feeling during dental or surgical procedures, labor, or delivery.

Περισσότερες πληροφορίες »
Χώρα, γλώσσα και νόμισμα


Μαρτυρίες
Παρέλαβα την παραγγελία μου αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστέψτε με, θα παραγγείλω ξανά!!!!! Η σύζυγός μου ήταν κάτι παραπάνω από έκπληκτη με τα αποτελέσματα και για μένα.... Αισθάνθηκα 18 χρονών και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχετε νέα μου ξανά:) - David
Περισσοτερα »

Η χρέωσή μας πιστοποιείται από:

Secure shopping certificates


Our Special Offer!